Tjänster
Vi kan bland annat hjälpa till med följande:
  • Konservering av tavlor/skulpturer
  • Konservering av bemålade möbler/inredningar
  • Restaurering av förgyllning
  • Klimatmätningar
  • Skadeinventeringar
  • Kontakt med myndigheter för till exempel bidragssökning
Hör gärna av dig om du har funderingar, kan vi inte åta oss ditt ärende vet vi troligen vem som kan!